İş Sağlığı ve Güvenliği

René İSG Politikası, İnsana ve içinde yaşayan çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. René Enerji Madencilik ve Makina A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği birinci öncelik olup, ‘’ Risk alma, Önlem Al ’’ sloganına sahip çıkmakla beraber, Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

Şantiyelerimizde ve fabrikamızda birinci önceliğimiz, şirket çalışanlarımızın ve alt taşeronlarımızın ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ kurallarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamaktır.

Burada amacımız yalnızca yasal zorunlulukları yerine getirmek değil, şirket çalışanlarımız ile iş sahasında bulunan tüm personellere bu bilinci aşılayarak, ülkemizin bu konudaki imajının yükseltilmesinde fayda sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği için her alanda aktif çalışmaları devam etmektedir. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de René Enerji Madencilik ve Makina A.Ş. koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

René Enerji Madencilik ve Makina A.Ş. ‘ni İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.